גדלי עמודים

גודל עמוד בני ברק ירושלים
עמוד מלא 15.5 ס"מ רוחב * 22 ס"מ גובה18 ס"מ רוחב * 27.4 ס"מ גובה
חצי עמוד רוחב 15.5 ס"מ רוחב * 10.7 ס"מ גובה18 ס"מ רוחב * 13.4 ס"מ גובה
חצי עמוד אורך 7.5 ס"מ רוחב * 22 ס"מ גובה8.7 ס"מ רוחב * 27.4 ס"מ גובה
רבע עמוד רוחב 7.5 ס"מ רוחב * 10.7 ס"מ גובה8.7 ס"מ רוחב * 13.4 ס"מ גובה
רבע עמוד אורך 15.5 ס"מ רוחב * 5.2 ס"מ גובה18 ס"מ רוחב * 6.4 ס"מ גובה
שמינית עמוד רוחב 7.5 ס"מ רוחב * 5.2 ס"מ גובה8.7 ס"מ רוחב * 6.4 ס"מ גובה
שמינית עמוד אורך 3.5 ס"מ רוחב * 10.7 ס"מ גובה4 ס"מ רוחב * 13.4 ס"מ גובה
חצי שמינית 3.5 ס"מ רוחב * 5.1 ס"מ גובה4 ס"מ רוחב * 6.4 ס"מ גובה